Per 1 januari ga ik verhuizen. ook zullen we nieuwe prijzen hanteren

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Altijd-Stralend verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Altijd-Stralend, of om een andere reden persoonsgegevens aan Altijd-Stralend verstrekt, gebruiken wij jouw gegevens voor het maken van afspraken, voor de behandeling zelf en voor de betaling van jouw behandeling. Wij gebruiken de gegevens bij de uitvoering van de overeenkomst met je voor een behandeling

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Altijd-Stralend,
Charlottaring 6A,
1761 AX Anna Paulowna,
KvK: 60163895

De salon is bereikbaar via of 0612699822 en Altijdstralend@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt Altijd-Stralend en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum
 2. adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
 3. telefoonnummer, e-mailadres,
 4. Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
 5. Voor – en na foto’s en video’s bij behandelingen
 6. financiële gegevens

2.2 Altijd-Stralend verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
 2. Jouw naam, adresgegevens en bankgegevens worden gebruikt. Voor de financiële afhandeling van behandelingen.
 3. Jouw gezondheidsgegevens worden gebruikt bij de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
 4. Voor- en na foto’s bij behandelingen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na kunnen worden geplaatst op Social Media (Facebook, Instagram, Snapchat) na toestemming van jou. Deze foto’s worden altijd verwijderd als je daarom vraagt.

3. Bewaartermijnen

Altijd-Stralend verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens uiterlijk tot 3 jaar na de laatste behandeling of langer als er een wettelijke bewaarplicht is voor de gegevens (belastingadministratie).

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Altijd-Stralend passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Altijd-Stralend gebruik van diensten van serviceproviders, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Bij Altijd-Stralend kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Altijd-Stralend zal jouw verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met Altijd-Stralend.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Altijd-Stralend jouw persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Altijd-Stralend via e-mail.

​6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken